PROJECTEN

PROJECTEN

Sinds de start van Hi, I’m Algae, is er geïnvesteerd in meer dan tien substantiële innovatieprojecten en zijn een aantal daarvan geleid. Deze investeringen hebben in totaal tot 1,8 miljoen euro aan overheidssubsidies en financiering ontvangen. Meer over de momenteel door de overheid gefinancierde onderzoeksprojecten is te vinden op de speciale projectwebsites.

Feeder Breeder

Een innovatieproject gefinancierd door een Nederlands Regionaal Innovatieprogramma [MIT R&D 2017] met een kleine demo-reactor voor zowel vermeerdering als manipulatie (Feeder/Kweker) van micro-algen in twee Nederlandse glastuinbouwbedrijven. Geïsoleerde mineralen reststromen uit de commerciële plantenteelt worden gebruikt als voedingsbron.

Demoreactoren klaar voor verzending voor project Feeder Breeder

MENAL

Een innovatieproject gefinancierd uit een Nederlands regionaal innovatieprogramma [MIT R&D 2018] met een kleine demo-reactor voor zowel de vermeerdering van micro-algen op mineralen isoleren uit dierlijke mest in het noorden van Nederland. Mest werd behandeld, mineralen geïsoleerd en gereinigd voor hergebruik in de gesloten reactorsystemen.

 

VVI ALGEN

Een innovatieproject gefinancierd uit het Nederlandse EFRO-programma 2014-2020 met Hi, I’m Algae reactoren als laatste stap in de voortplanting van wilde algen die worden gewonnen en geïsoleerd uit open vijversystemen.

 

Meer informatie nodig?

Neem vrijblijvend contact op
Henk Jan
CFO