Hi, I’m Algae LED fotobioreactoren zijn de wereldwijde introductie van grootschalige volcontinue locatie onafhankelijk voedselveilige micro-algen teelt en verdere verwerking naar hoogwaardige natuurlijke producten.

Let’s get acquainted!

HOMEWij van Hi, I’m Algae hebben een baanbrekend micro-algen teeltsysteem ontwikkeld dat de productiviteit per grondoppervlakte voor alle licht afhankelijke micro-algen en cyanobacteriën disruptief verhoogt, waarmee de productiekosten sterk worden gereduceerd. Gebruikmakend van enkel CO₂ als koolstofbron voor de algen, elimineert deze baanbrekende technologie alle externe beperkingen van teelt met zonlicht, waarmee de productiviteitsbarrière die de bestaande autotrofe micro-algen teelt momenteel fors hindert, wordt doorbroken.

Het gepatenteerd cultivatiesysteem is met succes gedemonstreerd op praktijk schaal met productievolumes van meer dan 3000 l/m² in vergelijking tot de 150 l/m² van de huidige ‘state-of-the-art’ fotobioreactoren en open productievijvers. De transitie van zon afhankelijke buitenteelt naar volledig gesloten teelt met intern verlichte, volledig geautomatiseerde fotobioreactoren, maakt een continue temperatuur gestuurde teelt onder jaar-rond geoptimaliseerde fotosynthesecondities mogelijk, waardoor grootschalige productie in heel Europa of waar dan ook ter wereld mogelijk wordt.